شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج

.:رائد:.

+ «اذا کان المنادي زينب (س) فأهلا بالشهادة». «اگر دعوت کننده زينب (س) باشد، سلام بر شهادت»! . . . وچه زيبا گفت سردار: نميتوانيم با امريكاييها قدم بزنيم و انتظار شفاعت شهدا را داشته باشيم....
*ميثم*
الله اکبر.... خوشا به حالش
*اونايي که با امريکا يي ها قدم مي زنن با شفاعت اونها با سر به دوزخ مي افتن .*
ساعت دماسنج
.:رائد:.
88 امتیاز
5 برگزیده
868 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top