شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو

.:رائد:.

+ حرم زينب عجب حال و هوايي دارد سوريه فيض شهادت چه صفايي دارد بنويسيد به روي کفن اين شهدا چقدر عمه سادات فدايي دارد . . . عکس: وداع فرزند شهيد حميدرضا اسداللهي با پدر
خداوندا، تو خود مي داني که نمي خواهم شرمنده نوگلان شهداء گرانقدرمان باشم، پس عنايتي کن و از خان بيکران جهاد در راه خودت که سرانجام آن شهادت باشد، نصيب فرما. وزنه سياسي
@};- @};- :'( :'( :'( @};- @};- @};-
قلمدون
نشيع پيکر شهدا جايي است که بايد حسرت زده به چگونه بودن و چگونه رفتنشان بنگري ... من حضور داشتم به واقع توصيف نشدني بود خداحافظي مردم غياثي با اين شهيد بزرگوار
درود خدا بر اين دلاوران. خدايا دستمان بگير تا آن دنيا شرمنده شهدا نباشيم. اين كوچولو هم از همين الان بايد خود را براي زخم زبان هاي جامعه از مدرسه تا دانشگاه از مذهبي ها تا غير آنها از مسئول تا غير مسئول آماده كند. خدا پشت و پناهت اي مرد كوچك. از جامعه اي كه رئيس جمهورش كدخدا بودن كدخدا را باور دارد و خون جانباختگان فرانسه برايش از خون شهداي بيروت و نيجريه رنگينتر است توقعي بيش از اين نيست.
لاهوت
اللهم الرقنا التوفيق الشهاده في سبيلک تحت ولايت وليک بحق خانم فاطمه الزهرا.... عجل عجل عجل
:'( :'( @};- @};-
ساعت دماسنج
.:رائد:.
86 امتیاز
5 برگزیده
867 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top