شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج

.:رائد:.

+ ما زينبي هستيم توكلت علي الله......
.:رائد:.
*سهم من از عشق بازي تا ابد آوارگي ست... کوچه کوچه در پي هيئت دويدن را خوش است...*
ساعت دماسنج
.:رائد:.
87 امتیاز
5 برگزیده
869 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top