شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی

.:رائد:.

+ بر در ميکده ات بهر تملّق گويم نوکر بي سر و پاي حسنِ عسکري ام دلم از بس که نرفته است زيارت خون شد برسانيد براتي به خدا مشتري ام سامرا رفتن من دست عزيز دل توست جان فرزند خودت باز بگو مي بري ام؟
majid57
94/11/3
http://zinatebaba.parsiblog.com/Feeds/9667163/*ولادت امام حسن عسکري*
ساعت ویکتوریا
.:رائد:.
86 امتیاز
5 برگزیده
867 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top