شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی

.:رائد:.

+ دستي از غيب آمد کز نو گلچين سازد سابقون السابقون را... . . . تصوير: شهيد حامد کوچک زاده در مراسم تشييع شهيد سيداسماعيل سيرت نيا
*ري را
94/12/24
.:رائد:.
حامد کوچک زاده؛ هفتمين شهيد مدافع حرم از ديار ميرزا
.........
ساعت ویکتوریا
.:رائد:.
86 امتیاز
5 برگزیده
867 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top