بخش های مرتبط
پيام
چراغ جادو

.:رائد:.

+ رو به قبله ست همه عمر، خدايا! غلط است قبله بايست به سمتش متمايل باشد اگر اين طرز نماز است که او مي‌خواند ترس دارم که نماز همه باطل باشد
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
چراغ جادو